best18@walla.com


 
דף 95


 

 

MADAF 1 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
   MADAF 2 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 
 

 

VIN 1 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
  VIN 2  מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 
 

 

VIN 3 מדפים מפרספקס
לכוסות יין
   VIN 5 מדפים מפרספקס
לכוסות יין
 
 
 

 

VIN 6 מגש מפרספקס
לכוסות יין
   VIN 7 מגש מפרספקס
לכוסות יין
 
 
 

 

VIN 7 מדפים מפרספקס
לכוסות יין ובקבוקים
   VIN 8 מדפים מפרספקס
לכוסות יין
 
 
 

 

VIN 9 מדף פינתי מפרספקס
לכוסות יין
   VIN 10 מדף פינתי מפרספקס
לכוסות יין
 
 
 

 

VIN 11 מדפים מפרספקס
לכוסות יין
   VIN 12 מדפים מפרספקס
לכוסות יין
 
 
 

 

MADAF 3 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
   MADAF 4  מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 
 
 

 

MADAF 5 קופת מדף מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
   MADAF 6 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 

 

MADAF 7 קופת מדף מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
  MADAF 8 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 

 

MADAF 9 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
   MADAF 10 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 

 

MADAF 11 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
  MADAF 12 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 

 

MADAF 13 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
  MADAF 14  מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 

 

MADAF 15 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
  MADAF 16 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 

 

MADAF 17 מדפים מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
  MADAF 18 ויטרינת מדף מפרספקס
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 
 

 

MADAF 18 מדרגות מפרספקס מוארים ב LED 12V 
בהזמנה לפי מידותיכם !
  MADAF 20 מדפים מפרספקס מוארים ב LED 12V 
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 

 

MADAF 21 מדפים מפרספקס מוארים ב LED 12V 
בהזמנה לפי מידותיכם !
  MADAF 22 מדפים מפרספקס מוארים ב LED 12V 
בהזמנה לפי מידותיכם !
         
         
         

 

MADAF 13 מדרגות מפרספקס מוארים ב LED 12V 
בהזמנה לפי מידותיכם !
  MADAF 24 מדפים מפרספקס מוארים ב LED 12V 
בהזמנה לפי מידותיכם !
 
 
 
 
 

קופסת תצוגה  מפרספקס תצוגות שמחות ואירועים תיבות מוארות לד שילוט משרדי
לבתי מלון
תאים לקיר שקופים  שולחנות מפרספקס
 

שולחנות מפרספקס שילוט בתי כנסת אותיות תלת מימד לעסקים שילוט לבתי מלון מסגרות קפיץ לפרסום  מעדמי עלונים
לבתי כנסת 
 

ניפוח כדור תצוגה תיבות תצוגה למוצר תיבות תצוגה לחנויות ריהוט לחנויות מעמדי פרספקס מסתובב הגבהות לקייטרינג
 

ויטרינה למאפים מעמדי תאי שולחן ריהוט לחנויות מפרספקס ניפוח כדורי פרספקס הגבהות למאפים תיבות תצוגה 
 

מדפי פרספקס מוארים מדפי פרספקס קופסת תצוגה לכדור ויטרינות לאוספים ניפוח כדורי פרספקס מדפי פרספקס
 

אותיות פליז מבריקות ויטרינות לאוספים מגשי הגבהה לקייטרינג  כיסי פרספקס לקיר מדרגות פרספקס  תיבת תצוגה פרספקס

 

אותיות פליז מבריקות מעמד N לדף אחד מעמדי T ל 2 דפים כיסי פרספקס לקיר מדרגות פרספקס  תיבת תצוגה פרספקס


מערכות שלוט מחירים לחנויות    כיסי פרספקס לניירת פרסומית    ויטרינות פרספקס למאפים    ויטרינות פרספקס לאוספים     שולחנות פרספקס  
קופסאות פרספקס תצוגה לפסלים     מעמדי הגבהה מפרספקס לחנויות     ניפוח כדורי מפרספקס לחנויות     מדפי פרספקס SLATWALL לחנויות
  
    שילוט בתי כנסת    שילוט מעוצב לבתי מלון    לוחות זכוכית מחיקים מגנטיים     לוחות גיר מחיקים     תיבות הגרלה מפרספקס  + LED   חיתוך בייזר וכירסום   שילוט פי וי סי