לחץ ונדבר

052-5608822

best18@walla.com
דף 23
אורגון  ומעבדת פרספקס, מתקני תצוגה לחנויות , שלטים ומדבקות
 

MAG 1 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
MAG 2 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 
 

MAG 3 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות
משקפיים ותכשיטים
MAG 4 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 
 

MAG 5 מדפי תוארה מפרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
MAG 6 קוביות הגבהה פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 
 

MAG 7 מדפי תוארה מפרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
MAG 8 מדפי תוארה מפרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 
 

MAG 9 הגבההות פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 10 הגבההות פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 

MAG 11 נדפי תיבת פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 12 מדפים מוארים פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 

MAG 13 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים MAG 14 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
משקפיים/תכשיטים
 
 

MAG 15 חצי כדור פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 16 קוביות הגבהה פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 

MAG 17 קוביות הגבהה פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
MAG 18 שולחן קוביות פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 
 

MAG 19 הגבההות פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 20 הגבההות פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 

MAG 21 מתקן לסוכריות פרספקס לתצוגה בחנויות
בכל מידה לדרישתכם !
MAG 22 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים
 
 

MAG 23 כדור פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 24 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים
 
 

MAG 25 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים MAG 26 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים
 

 

MAG 27 שוחן דלפק פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 28 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
 

 
 

MAG 29 מתקני סחורה פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 30 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 

MAG 31 קוביות דקורטביות פרספקס לתצוגה בחנויות

MAG 32

קוביות הגבהה פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 
 

MAG 33 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 34 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 
 

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

MAG 35 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 36 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 37 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
 

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

MAG 38 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 39 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 40 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
 
 

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

MAG 41 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 42 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 43 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר